Het gebruik van afbeeldingen op uw website of andere zakelijke uitingen vraagt de nodige aandacht. Je mag niet zomaar afbeeldingen van het Internet plukken en die gebruiken op uw website.

Op veel afbeeldingen, foto's of verctor bestanden die op het Internet zijn te vinden berust beeldrecht. Die mag je daarom niet ongestraft gebruiken op uw website. Van veel afbeeldingen is de oorsprong niet te achterhalen. Ga voordat je ze gaat gebruiken eerst goed na of er beeldrecht op rust anders kan het u duur komen te staan.

De foto' die ik op mijn website heb gebruikt, zijn aangeschaft bij Shutterstock, een voordelige manier om zonder risico beeldmateriaal op uw website te mogen plaatsen. Ga bij twijfel eerst op zoek naar de oorsprong van een afbeelding en neem desnoods contact op met de maker en vraag toestemming om die te gebruiken op uw website of andere uitingen. Het alternatief is vaak een fotograaf inhuren of zelf plaatjes schieten. Bij twijfel, niet gebruiken, er wordt voortdurend jacht op gemaakt en dat kan een dure grap worden.