Omdat ik mijn klanten een optimale service wil verlenen vind ik het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het door u gekochte product.

Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij mij indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Heb ik daarvoor meer tijd nodig, dan laat ik u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.