Internet is geen 'water uit de kraan'. Vrijwel dagelijks bellen klanten mij met klachten over diensten die via het Internet niet (goed) werken. Helaas ligt de oplossing heel vaak buiten mijn macht.

Het Internet anno 2019 werkt een beetje zoals de waterpomp uit de 19e eeuw. Vaak werkt het maar garanties krijg je niet. Als de put niet diep genoeg is (geen verbinding met het grondwater), komt er niks uit, hoe hard je ook pompt.
Een aansluiting op een vaste leiding waar altijd 'druk' op staat is het zeker nog niet al komen we met de infrastruktuur van nu met kabel of glas een heel eind. Maar er zitten heel veel 'stopkraantjes' tussen die wij of ik niet kunnen bedienen.

Steeds meer diensten worden via het Internet aangeboden, we denken dan vooral aan het bezoeken van websites. Maar ook voor e-mail, social media, clouddiensten en remote desktop, waarbij je op een server ergens in een datacenter werkt, hebben we het Internet nodig.

Deze servers staan verspreid over de hele wereld en worden via diverse hubs (knooppunten) aan ons aangeleverd. Daar gaat wel eens iets mis. Als je bijvoorbeeld een e-mail stuurt, is er geen garantie dat die binnen enkele seconden bij de ontvanger binnenkomt. In principe gaat dat met de snelheid van het licht, bijna 300.000 km/sec. Daar gaan echter soms toch minuten of soms zelfs uren overheen. Zo'n e-mail maakt een hele reis, afhankelijk van autonome keuzes (er komt geen mens aan te pas) die onderweg gemaakt worden. Die mail kan gemakkelijk meerdere keren de hele wereld rondgaan voordat hij in je mailbox ligt. Als er onderweg ergens een onderbreking of vertraging zit, wordt een andere route gezocht, mogelijk ook weer met te nemen hobbels. Elke hub kost tijd en dat kan flink oplopen.

Het heeft dan ook weinig zin om direct de telefoon te grijpen om mij te bellen als iets niet direct reageert. Soms hoor ik een klant aan de telefoon zeggen, "o, daar is hij eindelijk" als ze bellen over een vermeend mailprobleem. Alleen als bij je provider bekend is dat er iets mis is, kan er worden ingegrepen door een server te herstarten of apparatuur te vervangen. Dat blijft wel mensenwerk en kan soms even duren. De datacenters waar die servers staan, zijn steeds vaker onbemand. Als de melding lang wegblijft, duurt het dus ook langer voordat het herstelt wordt.

Als er met Internetdiensten iets niet loopt wat normaal gesproken wel (heeft ge-) werkt, dan gaat het ergens in de keten mis. Die keten kan erg lang zijn en gaat veel verder dan je eigen systeem. In de computer worden over het algemeen de instellingen niet meer aangepast zonder dat je het zelf weet. Een paar stappen kun je zelf doen, de rest ligt buiten de deur:

Het begint natuurlijk bij je eigen computer. Als er geen Internetverbinding is, zie je dat op je statusbalk naast het klokje. Op een Windows PC is dat meestal rechtsonder en op een Mac rechtsboven in de statusbalk. Bij een draadloze (wifi) verbinding is dat nevenstaand symbool.

Bij een vaste verbinding is dat een andere afbeelding. AIs daar iets mis is, dan geeft hij dat aan met een uitroepteken (modem of Internet), een rood kruisje (computer zelf) of in de laatste Windows 10 versie een wereldbolletje.

Alleen in deze gevallen heb je hulp van mij nodig. In andere gevallen kan het zijn, dat je eigen aansluiting (het modem) in de meterkast een probleem heeft, wat je kunt zien aan de statuslampjes op het modem. Zijn alle lampjes uit, dan heeft het modem geen stroom en kan hij dus ook niet werken. Als hij wel stroom zou moeten krijgen (de zekering in de meterkast ligt er niet uit), dan is het modem defect en moet vervangen worden. Dat kan alleen je eigen provider, het modem heb je in bruikleen.

Zijn er wel lampjes aan, dan moet ook het lampje dat aangeeft dat er een verbinding met het Internet (je provider) is, meestal aangegeven met een wereldbollejte of pijltje omhoog (Wan), aan staan en/of knipperen. Soms is een lampje oranje of rood. Is dat het geval, dan ligt het probleem buiten de deur. Dan is de verbinding tussen je modem en je provider niet goed. Het enige wat je dan kunt proberen is de stroom van de modem af te halen (stekker eruit of schakelaar omzetten), 30 seconden te wachten en dan weer aanzetten. Dan wordt opnieuw geprobeerd om verbinding met je provider te herstellen. Werkt het dan nog niet, dan ben je aan de technici van je provider overgeleverd en zit er niks ander op dan te wachten tot de verbinding is hersteld. Soms kan dat wel een dag duren, meestal is het binnen enkele uren verholpen.

Neem in dat geval contact op met je provider (en niet met mij) en vraag of er inmiddels een storing gemeld is. Soms is dit (b.v. via je mobiel op 4G) op te zoeken op de website van je provider of op allestoringen.nl maar daar worden alleen grotere storingen van diverse diensten vermeld. Als er dus in de wijk iets mis is, vind je dat daar waarschijnlijk niet terug. Dan is het wel zo fijn voor de provider, dat ze daarvan een melding krijgen. Is de storing al bekend, dan mag je ervan uitgaan, dat er aan wordt gewerkt. Schrik overigens niet van de grote hoeveelheid meldingen op allestoringen.nl, dat is het water, wat (tijdelijk) niet uit de kraan komt.

Als het ook bij je provider goed gaat en je verbinding thuis is ook in orde, dan zou je in ieder geval websites moeten kunnen bezoeken OF e-mail kunnen ontvangen. Dat betekent overigens niet, dat ALLES goed werkt. Het zou zomaar kunnen, dat een bepaalde dienst niet werkt. Dat komt, omdat die diensten via andere servers (POP of iMap servers voor e-mail) wordt verwerkt dan het bezoeken van websites (DNS servers). Of bepaalde clouddiensten of je digitale telefonie werkt niet (VoIP), ook dan zijn er andere servers in het spel.

Lekkende kraan

De kraan kan natuurlijk ook lekken. Dan is het een ander verhaal. Dáár kunt u mij natuurlijk wel voor inschakelen. Ik kan ervoor zorgen dat het 'kraanleertje' vervangen wordt. Met andere woorden, ik kan uw systeem optimaal beveiligen, waardoor uw gegevens veilig zijn. Neem daarvoor gerust contact met mij op.

Kortom, het Internet is een complexe omgeving en meer dan een waterkraan.